Category: Bohlam Inspirasi

Ibu Perkasa Ibu empat Suhada

Islam bukan sekedar agama yang dianut dan  dilaksanakan ibadahnya. Tapi islam adalah  Icahaya bagi manusia. Cahaya yang menerangi  kegelapan manusia di masa jahiliyah. Itulah yang  dirasakan olah Al-Khansa’ bin Amr. Seorang wanita  luar biasa yang dengan ikhlas merelakan keempat  orang anaknya menjemput syahid di jalan Allah  demi tegaknya Islam di muka bumi. Padahal  sebelum mengenal Islam, ia adalah pribadi yang  rapuh.  Rapuhnya mental Khansa terlihat ketika  ditinggalkan oleh Muawiyah bin ‘Amr  yaitu kakak  kandungya. Ia sangat terpukul dan amat bersedih  hingga ia membuat puisi yang mencerminkan  kesedihanya. Hal yang sama juga ia tunjukkan ketika  mendapati Shakhr-saudara kandung yang paling...

Read More

Satelit Bumi yag Penuh Arti

Bulan atau Moon dalam bahasa  Inggris, Luna dalam bahasa  Romawi, Artemis dalam bahasa  Yunani adalah satelit kelima terbesar di  Tata Surya kita setelah Ganymede, Titan,  Callisto, dan Io. Bulan mengelilingi bumi  pada bidang edar yang memiliki jarak rata-rata 348.404 km. Arah revolusi bulan sama  dengan arah revolusi bumi terhadap  matahari . Kala revolusi bulan adalah 27  1/3 hari. Waktu ini disebut satu bulan  sideris. Satu bulan sideris tidak sama  dengan waktu sejak munculnya bulan  purnama sampai bulan purnama  berikutnya. Lama selang waktu antara dua  bulan purnama adalah 29 ½ hari. Waktu ini  disebut satu bulan sinodis. Bulan sideris  dan...

Read More

Al-Idrisi dan Peta Bola Bumi

drise-online.com – Abu Abdullah Muhammad al-Idrisi al-Qurtubi al-Hasani al-Sabti atau Muhammad al-Idrisi lahir di kota Afrika Utara Ceuta (dulu dikenal dengan nama Sabtah – karena itu disebut dengan Al Sabti) yang termasuk bagian dari Kekaisaran Murabitun. Al-Idrisi merupakan keturunan para penguasa Idrisiyyah (nama Al Idrisi merujuk pada kata ini) di Maroko. yang merupakan keturunan Hasan bin Ali, putra Ali dan cucu nabi Muhammad (nama Al Hasani menunjukan bahwa beliau keturunan Hasan bin Ali. Al-Idrisi adalah geografer dan kartografer (pembuat peta) termasyhur di abad ke-12 M yang tinggal di Sisilia, tepatnya di istana Raja Roger II (Sultan Ar Rujari). Kepopuleran...

Read More

Al Jazari, Pencipta Robot Top Markotop!

drise-online.com – Nama lengkapnya Badi Al-Zaman Abullezz Ibn Alrazz Al-Jazari. Nama al-Jazari sendiri diambil nama tempat kelahirannya, yaitu di Al-Jazira. Beliau dilahirkan pada tahun 1136 M, 300 tahun sebelum jamannya Leonardo da Vinci yang diklaim sebagai pencipta robot pertama. Al-jazari tinggal di Diyar Bakir, Turki, pada abad kedua belas yang mendapat julukan sebagai Bapak Modern Engineering berkat temuan-temuan spektakulernya yang banyak mempengaruhi rancangan mesin-mesin modern saat ini. Diantaranya combustion engine, crankshaft, suction pump, programmable automation, dan banyak lagi. Salah satu buku al-jazari yang luar biasa dan menginspirasi ilmuan barat adalah “al-Jami Bain al-Ilm Wal ‘Aml al-Nafi Fi Sinat ‘at...

Read More

Amr Ibnul Jamuh ra. Sahabat cacat bertekad kuat

drise-online.com – Syahid di medan perang menjadi impian para sahabat Rasulullah saw. Tak terkecuali seorang Amr Ibnul Jamuh ra yang mempunyai empat orang putra. Salah satunya Mu’adz bin Amr yang termasuk kelompok 70 peserta bai’at ‘Aqabah. Keempat putranya nggak pernah ketinggalan ikut bersama Nabi saw dalam setiap peperangan serta tabah dalam menunaikan tugas perjuangan. Amr Ibnu Jamuh ra sangat berkeinginan untuk bisa syahid di jalan Allah. Namun ada yang mengganjal. Kakinya yang pincang menjadi penghadang badannya untuk ikut dalam peperangan. Pernah suatu ketika Amr telah berketetapan hati dan telah menyiapkan peralatannya untuk turut dalam perang Badar. Namun putra-putranya memohon...

Read More