Saturday, April 4

Amazing Islam

Marhaban Ya Ramadhan

Marhaban Ya Ramadhan

Amazing Islam
hari terakhir dari Bulan Sya'ban, Rasulullah SAW berdiri di hadapan para sahabat yang berkumpul, dan  bersabda, “Hai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung dan penuh berkah (yakni Bulan Romadhon), di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan (yakni, Lailatul Qadr). Allah mewajibkan puasa di dalamnya, dan bangun malamnya hanyalah sunnah. Dan barang siapa berbuat kebaikan di dalamnya (yang sifatnya sunnah) untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka (pahalanya) bagaikan mengerjakan yang fardhu di bulan lainnya. Barang siapa yang mengerjakan amalan fardhu, maka (pahalanya) bagaikan mengerjakan tujuhpuluh amalan fardhu di bulan lainnya….”              Kemudian Nabi SAW meneruskan sabda
Bangga Menjadi Muslim

Bangga Menjadi Muslim

Amazing Islam
Abu Dzar Al-Ghifari r.a. beliau hidup bersama suku Ghifar yang tinggal di  lembah Waddan, sebuah area penting yang terletak antara Mekkah dan Syam, dan merupakan jalur perlintasan kafilah dagang yang strategis.Ketika berita pengangkatan Muhammad sebagai Rasul sampai kepada Abu Dzar, dia berkata kepada adiknya, Unais; "Berangkatlah kamu menuju lembah (Mekkah) itu, dan kabarkan kepadaku tentang laki-laki yang mengaku sebagai Nabi yang membawa berita dari langit, dengarkanlah ucapannya kemudian kembalilah kepadaku". Maka saudaranya berangkat hingga sampai di Mekkah dan mendengarkan apa yang diucapkan laki-laki yang dimaksud (Nabi). Setelah beberapa lama, Unais pun kembali kepada Abu Dzar, dan berkata; "Aku melihatnya mengajak kepada keluhuran perilaku dan ucapan yang bukan sya'ir...
The Miracle of Badr

The Miracle of Badr

Amazing Islam
Perang Badr adalah sebuah perang besar pertama yang terjadi dalam sejarah perjuangan Islam. Perang  ini terjadi pada 13 Maret 624 Masehi, bertepatan dengan 17 Ramadhan 2 Hijriyah. Sebagaimana yang sudah samasama kita ketahui, pasukan Islam berjumlah jauh lebih sedikit daripada pasukan kafir Quraisy. Pasukan Islam sekitar tiga ratusan orang, sementara  pasukan Quraisy berjumlah seribuan orang. Jelas saja, secara matematis, pasukan Islam pasti akan dengan mudah dikalahkan. Rasulullah Saw. sendiri, dikisahkan dalam berbagai riwayat, merasa khawatir kepada pasukan Islam berhubung jumlah pasukan Islam yang jauh lebih sedikit. Beliau tidak hentihentinya berdoa kepada Allah di dalam tendanya, memohon kemudahan,  pertolongan, dan kemenangan. Bahkan saat itu, beliau menyampa...
Islam Memuiakan Wanita

Islam Memuiakan Wanita

Amazing Islam
Wanita itu mulia. Bukan basa basi lho. Tapi memang kenyataannya  seperti itu. Kemuliaan wanita tercermin dari perannya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Nggak ada yang bisa membalas ketulusan seorang ibu dan kasih sayangnya terhadap anak. Tugasnya nggak gampang untuk membina anak-anak mereka, menggelorakan semangat mereka, menanamkan kepada mereka kecintaan kepada Allah, Rasul dan al-Quran serta menempa kepemimpinan mereka. Dari sinilah bakal lahir generasi umat terbaik. Makanya, Islam peduli banget dengan kedudukan seorang wanita.  Baginda Nabi saw. bersabda, “Sesungguhnya orang yang terbaik di antara  kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya.  Aku adalah yang terbaik perlakuannya terhadap istri di  antara kalian.” (HR at-Tirmidz